Eindrapportage evaluatie Praktijkproef Amsterdam Wegkant

Publicatiedatum: 
06 februari 2015

In en om Amsterdam wordt door Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de Stadsregio Am sterdam, provincie Noord-Holland, universiteiten en private partijen intensief samengewerkt om de drukbezette infrastructuur in de regio beter te benutten. De PraktijkProef Amsterdam (hierna PPA) is de volgende stap in deze samenwerking. Om dit inzicht te verkrijgen wordt PPA geëvalueerd. Deze evaluatie bestaat uit vier onderdelen: de evaluatie van PPA Wegkant, de evaluaties van beide in-car proeven en een procesevaluatie. Het voorliggende document betreft de evaluatie van PPA Wegkant welke als input dient voor de integrale evaluatie waar de vier evaluaties in samen komen.