Eindrapport Praktijkproef Amsterdam In-Car

Publicatiedatum: 
01 maart 2016

Sinds 1 januari 2014 heeft het consortium AmsterdamMobiel VOF(AM) gewerkt aan de PraktijkProef Amsterdam (PPA). Door opdrachtgever (OG) is de PPA in de markt gezet om grootschalige proeven uit te voeren in de regio Amsterdam met in-car systemen om het aantal voertuigverliesuren te reduceren bij evenementen in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast had de opdrachtgever de volgende doelstellingen:Technisch (stabiel) werkend concept.Positieve effecten op de samenwerkingsprocessen.Onderbouwd positief perspectief voor verdere opschaling. Dit rapport betreft het concept EVA, ten behoeve van PPA door AM ontwikkeld. Dit concept bestond uit een app voor de gebruikers en een webapplicatie voor de verschillende verkeerscentrales waar vanuit de gebruikers gemonitord en gestuurd konden worden.