Eindrapport Praktijkproef Amsterdam

Publicatiedatum: 
01 maart 2016

Sinds 1 januari 2014 heeft het consortium AmsterdamMobiel VOF (AM) vol inzet en enthousiasme gewerkt aan de PraktijkProef Amsterdam (PPA). Door de opdrachtgever (OG) is de PPA in de markt gezet om grootschalige proeven uit te voeren in de regio Amsterdam met in-car systemen. De doelstelling was daarbij: “Een reductie van het aantal voertuigverliesuren (VVU’s) in de regio Amsterdam door middel van het individueel nformeren en adviseren van weggebruikers via in-car apparaten’ te realiseren”. Om dit te bereiken kent de PPA 2 percelen: regulier verkeer (gericht op forensenverkeer) en evenementen (gericht op evenementen verkeer). Ten behoeve van de PPA heeft AM de concepten ADAM en EVA ontwikkeld. ADAM voor het perceel regulier verkeer, EVA voor het perceel evenementen. Met ADAM richt AM zich op forensen die in de regio Amsterdam wonen en/of werken, hun dagelijkse routes goed kennen maar wel behoefte hebben aan goede informatie op deze routes. In hoofdstuk 2 gaan wij nader in op het ADAM concept. EVA valt buiten de scope van deze eindrapportage.Het doel van deze rapportage is naast de terugkoppeling aan de opdrachtgever van onze bevindingen tijdens de proef, ook een evaluatie van de resultaten.