Basisnoties Landelijke Ronde Tafel Juridische Aspecten van C-ITS en zelfsturend rijden 2016

Publicatiedatum: 
07 december 2015
Vergaderdatum: 
07 december 2015

Een omschrijving van de stand van zaken en aanpak voor de Ronde Tafel Juridische Aspecten in 2016.