20170321 Oplegnotitie WG4 aanvraag

Publicatiedatum: 
21 maart 2017
Vergaderdatum: 
21 maart 2017

Begin maart heeft de EU C-ITS werkgroep data protectie en privacy een adviesaanvraag ingediend voor de beoordeling van de bekende Day-1 use cases voor C-ITS. De bijgevoegde
aanvraag geeft een analyse van de verwerking van mogelijk tot de personen herleidbare gegevens in relatie tot de eisen van de Europese Algemene Verordening