20161128 Jaarplan 2017 Juridische Tafel

Publicatiedatum: 
01 december 2016

Voor de Juridische Tafel betekent dit dat in 2017 dichter op de projecten zal worden gewerkt. Naast het werken naar inzicht en oplossingen ten aanzien van de grote vraagstukken op het gebied van
dataprotectie, datazeggenschap en aansprakelijkheid, zullen vragen uit de projecten meer leidend zijn voor de werkzaamheden binnen de tafel. Een nieuwe aanpak met minder plenaire sessies en een juridische expertgroep die de sessies voorbereid zal hieraan bijdragen.