Architectuur & Interoperabiliteit

De weggebruiker neemt nu al deel aan projecten met verschillende apps en (weg)systemen. Deze innovaties moeten op elkaar aansluiten, voor de gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en om schaalbaar te zijn. De verschillende systemen moeten dus op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld wanneer iemand een (lands)grens oversteekt, moeten verschillende apps of wegkantinformatie elkaar niet blokkeren.

Binnen het thema Architectuur & Interoperabiliteit maken bedrijven, overheden, kennisinstituten en belangenorganisaties afspraken. Over welke systemen zij nu in verschillende projecten gebruiken, wat zij daaruit leren en hoe zij sámen de projecten koppelen en opschalen. Zo komt er één aanpak die zorgt dat verschillende Smart Mobility oplossingen breed toepasbaar en toekomstbestendig zijn. Deze afspraken worden gemaakt binnen Nederland, maar ook met de landen om ons heen.

Focus 2017
De agenda en focus van het thema Architectuur en Interoperabiliteit wordt gedomineerd door actuele projecten, zoals ITS Corridor, BeterBenutten Talking Traffic, InterCor, PPA en SmartWayz. Daarmee wordt op dit moment aan 17 verschillende use cases die in een of meerdere projecten gerealiseerd gewerkt:

 1. Static signage information (descriptive/prescriptive)
 2. Dynamic signage information (descriptive/prescriptive)
 3. Stationary vehicle
 4. Adverse weather condition
 5. Hazardous location notification
 6. Traffic condition warning
 7. Road works warning
 8. Lane change, merge and overtaking assistance
 9. Regulatory / contextual speed limits notification
 10. Traffic light optimal speed advisory
 11. Basic probe vehicle data
 12. Extended probe vehicle data
 13. Traffic signal priority request
 14. Traffic information and route guidance
 15. Parking management
 16. Fleet management (goods delivery)
 17. Loading zone management (goods delivery)

De uitwerking van de use cases van de het thema A&I zijn Engelstalig in verband met betere internationale aansluiting.

In de spotlight

For C-ITS services to be a success, these services need to work cross-country and independently of specific suppliers.

The Dutch Profile (PD) is to be the single point of reference in the Netherlands to secure the interoperability and conformity in the...

C-ITS deployment in the Netherlands.
Architecture & Interoperability Table for Dutch C-ITS
version 1.0

Dutch profile bibliotheek 1.0 en Issue tracker.

Reference architecture for C-ITS deployment in a Dutch context.

Primaire tabs