Aansprakelijkheidsaspecten van zelfrijdende auto’s Een verkennende analyse

Geconcludeerd kan worden dat de open normen van het aansprakelijkheidsrecht in combinatie met de nieuwsoortigheid (het innovatieve karakter) van zelfrijdende auto’s maken dat het bestaande recht relatief weinig houvast biedt. Zo is er voor de producent geen eenvoudig antwoord op de vraag hoe veilig zijn zelfrijdende auto moet zijn om niet het risico te lopen dat deze eventueel als gebrekkig product in de zin van artikel 6:186 BW wordt beschouwd. Anderzijds verleent het open karakter van het aansprakelijkheidsrecht dit domein van het recht ook de nodige flexibiliteit om in te spelen op nieuwe technologische en maatschappelijke ontwikkelingen waarbij de belangen van de industrie, consumenten, slachtoffers en de maatschappij als geheel tegen elkaar afgewogen kunnen worden.