20170628 PPA haalbaarheidstudie fase 3 Arane EINDCONCEPT

Publicatiedatum: 
28 juni 2017

eindrapportage PPA haalbaarheidsstudie
De studie richt zich op onderdelen die bewezen effectief (‘volwassen’) zijn en die het bestaande verkeersmanagement in MRA kunnen versterken. Hiermee is bij de uitwerking rekening gehouden.
• De maatregelen/concepten vanuit het PPA wegkantspoor (fase 1, PPA West en PPA Noord)
• De maatregelen/concepten vanuit het PPA in car spoor (fase 1, PPA Zuidoost)

Verder gelden de volgende uitgangspunten:
• Het gebied: MRA regio
• Het startpunt: het huidige regionale verkeersmanagement (inhoud) en de huidige organisatie en uitvoering (proces) daarvan inclusief andere initiatieven vanuit Amsterdam Bereikbaar