Uitvraag: Thematrekkers gezocht!

24 augustus 2017

Thematrekkers gezocht!

De afgelopen jaren is in Nederland hard gewerkt aan pilots en proeven omtrent C-ITS als stap richting het grootschalig implementeren van C-ITS. Om de volgende stap naar implementatie te zetten, zijn Connecting Mobility, Beter Benutten en DITCM gestart met het programma ‘Smart Mobility Community for Standards & Practices’. Het doel van dit programma is om gemeenschappelijke vraagstukken omtrent C-ITS en C-AD op te pakken en deze met draagvlak uit te werken om zo tot standaarden en versnelling van C-ITS te komen. In dit programma wordt gekeken naar  concrete vraagstukken op de thema’s security, architectuur & interoperabiliteit, juridisch, human behaviour, data en kruispunten. Onderdeel van het programma is een breed gedragen werkagenda als ‘onderlegger’ voor het proces. Deze werkagenda is op 19 mei 2017 in een brede sessie met het werkveld besproken.

De community wordt gefaciliteerd door een trekkersteam aangevoerd door een programmamanager en bestaat verder uit de verschillende thematrekkers, de projectmanager vanuit Connekt en vertegenwoordigers van de programma’s Connecting Mobility en Beter Benutten. Dit trekkersteam verzorgt de inhoudelijke voortgang, planning en procesactiviteiten als ook de producten die dienen te ontstaan in de Community worden periodiek besproken met de opdrachtgevers Connecting Mobility en Beter Benutten.

Voor de thema's Archtictuur & Interoperabiliteit, Security en Juridisch zoekt DITCM thematrekkers. De thematrekker is een projectleider die binnen de vastgestelde kaders van de Smart Mobility Community for Standards & Practices onbekendheden en issues in het thema signaleert op basis van behoeften vanuit projecten en beleid, een proces organiseert dat de onbekendheden en issues voldoende scherp krijgt als ook de belangen goed in beeld brengt, en organiseert dat bedrijven, overheden en kennisveld tot een gedragen oplossing, invulling, standaard, werkwijze of concept-besluit komen.

De sluitingsdatum voor deze uitvraag was 14 september 2017.