Position Paper Verkeersveilig gebruik van smart devices èn smart mobility

06 september 2017

Het maatschappelijk debat over verkeersveiligheid en smartphonegebruik is iedereen bekend. Het heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe, separate diensten die de verkeersveiligheid willen vergroten door smartphone functies te blokkeren, maar die de toegang tot smart mobility diensten niet garanderen of zelfs blokkeren.

Daarmee zijn beide ontwikkelingen (meer slimme diensten op de schermen van de gebruiker maar ook blokkerende functies om afleidend gebruik te voorkomen) een potentieel risico voor de voortgang van smart mobility. Een sluitende oplossing voor het verkeersveiligheidsvraagstuk bij smart mobility ontbreekt vooralsnog. Met dit position paper geven we kennis over de mogelijkheden en beperkingen van de weggebruiker (auto, fiets en lopen) ten aanzien van het gebruik van smart mobility tijdens de verkeerstaak. Het doel van dit position paper is dat de smart mobility markt in alle geledingen, herkent dat lang niet alle weggebruikers in staat zijn de risico’s van afleiding onderweg voldoende in te schatten en een vergelijkbare ‘sense of urgency’ gaan ervaren om dit risico aan te pakken. Met de Community for Standards and Practices, thema Human Behaviour, is een werkveldbrede visie uitgewerkt die is gericht op een systeemaanpak, waarbij er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid bij consument èn markt. 

Het position paper is als uitgangspunt gekozen voor het Convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ dat op 6 september 2017 wordt gelanceerd.

Gerelateerde Thema's: