Nieuws

22 augustus 2017

Thematrekkers gezocht!

08 augustus 2017

Voor de interoperabiliteit van C-ITS in Europa ontbrak nog één essentiële afspraak tussen lidstaten en industrie.

08 augustus 2017

19 mei hebben we met u de concept werkagenda 2017 besproken en heeft u de gelegenheid gehad, ook in de weken daarna, input te...