Visual: Human behaviour

Human Behaviour

is enkel succesvol als mensen deze technologieën en systemen kunnen en willen gebruiken. Om dit te stimuleren werd de Ronde Tafel Human Behaviour opgericht. Het is dé overlegstructuur in Nederland die gaat over de interactie tussen verkeersdeelnemers en Smart Mobility. De Ronde Tafel Human Behaviour verenigt een brede groep van gedragsdeskundigen uit de overheid, het bedrijfsleven en de onderzoekswereld met vertegenwoordigers van Smart Mobility-initiatieven. Ze delen hun kennis en maken die beschikbaar voor ontwikkelaars en beleidsmakers.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van de Ronde Tafel Human Behaviour is om het gebruik van Smart Mobility te stimuleren en de verkeersveiligheid van Smart Mobility te verhogen. Er zijn vijf operationele doelstellingen:

  • Een draagvlak creëren voor de integratie van menselijk gedrag in Smart Mobility, zowel bij ontwikkelaars als overheden.
  • Waar nodig afspraken maken over het toepassen van richtlijnen ten aanzien van menselijk gedrag, zo mogelijk op landelijk niveau, met alle Smart Mobility-partijen.
  • Het richting geven aan de kennisontwikkeling over menselijk gedrag in Smart Mobility en deze kennisontwikkeling stimuleren bij Smart Mobility-initiatieven.
  • Kennis over menselijk gedrag binnen Smart Mobility bundelen en ter beschikking stellen, en het gebruik ervan door Smart Mobility-initiatieven bevorderen.
  • Creëren van een community van gedragsdeskundigen die vertrouwd zijn met Smart Mobility.

Focus 2017
De Ronde Tafel Human Behaviour richt zich in 2016 en 2017 op het realiseren van de volgende producten:

Vraagbaak
Heeft u een vraag over het gedrag van verkeersdeelnemers en de interactie met Smart Mobility, zoals het gebruik van nieuwe technologie en informatie in de auto, de human factors van verkeersinformatie-apps of te verwachten reacties van andere weggebruikers wanneer zij een zelfrijdende auto tegenkomen? Stuur uw vraag naar . Lees hierover meer in .

Actuele opgeleverde producten

The human factor guidelines present the key human factor and ergonomic criteria for developing safe in-car traffic information services...

Een verkenning naar een eenvoudig toe te passen set rijtaakindicatoren voor doorstroming en verkeersveiligheid.

De Landelijke Ronde Tafels voor Smart Mobility zijn ontmoetingsplekken waar industrie, kennisinstellingen, overheden en...

Dit overzicht bundelt werkgroepen, congressen, samenwerkingsverbanden en platforms in zowel Europa als Amerika op het gebied van human...

Deze notitie biedt een overzicht van de belangrijkste publicaties op het gebied van automatisch rijden. De publicatie is Engelstalig.

Nieuws

06 september 2017

Het maatschappelijk debat over verkeersveiligheid en smartphonegebruik is iedereen bekend.

14 juni 2017

Op 19 mei is de nieuwe organisatie rondom de ‘Smart Mobility Community for Practices and Standards’ toegelicht door Joelle van den Broek...

Primaire tabs